Územné rozhodnutie - Slovenská Ľupča

Územné rozhodnutie

16.08.2023

„Detské ihrisko – Sásová“, situované na parcele KN C č. 2338/1 (KN E č. 391/4), k. ú. Sásová

Dokumenty na stiahnutie