Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s - Slovenská Ľupča

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s

18.03.2023
oznamuje, že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0119/2023 s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene  ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa. Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru, odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú  zaslané interaktívne SMS-ky /i-SMS/ pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu  vodomeru prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržia  i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov:

  • Vyplnením ONLINE  formulára,  ktorý  je  zverejnený  na  www.stvps.sk  alebo  aj  pomocou  uvedeného QR  kódu bude odberateľ presmerovaný na stránku dodávateľa  kde sa nachádza tento formulár
  • Zaslaním stavu alebo foto vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk
  • Zaslaním textovej SMS /bez foto vodomeru/ na tel.číslo: +421 902 020 419
  • Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 v čase od 7.30 do 15.00 hod.
Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:   meno a priezvisko,  adresu odberného miesta,  dátum odpočtu a stav vodomeru.
Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  dodávateľ  doporučuje  stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE  formulára na www.stvps.sk alebo  oznámenie  zaslať  formou SMS alebo  e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia.

Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje. 

Oznámenie pre obec k zmene ceny – marec 2023 na www stranku (4).pdf 517.48 KB