Slovenský červený kríž v Slovenskej - Slovenská Ľupča

Slovenský červený kríž v Slovenskej

10.06.2021

Hlásené 09:36 – Slovenský červený kríž v Slovenskej Ľupči pozýva svojich členov a členky na posedenie pri príležitosti Dňa rodiny a MDD pre deti a vnúčatá. Podujatie sa uskutoční v sobotu 12.6.2021 od 10 tej hodiny na evanjelickej fare v záhrade. So sebou si prineste dobrú náladu o ostatné sa postarajú členky červeného kríža.

Oznamujeme občanom, že dňa 16. júna v čase od 8.30 do 13.30 bude z dôvodu plánovaných prác prerušená distribúcia elektriny v uliciach Františka Mazúra, Hronská, Juraja Majera Lesnícka, Murgašova Námestie SNP, Školská a Železničná.

Oznamujeme občanom, že dňa 17. júna v čase od 8.30 do 12.30 bude z dôvodu plánovaných prác prerušená distribúcia elektriny v uliciach Mierová, Oslobodenia, Partizánska a Za nožiarňou.