28.02.2024 - Elektroinštalačné práce v MKS Slovenská Ľupča (objednavka)
Objednávka 43/2024 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 28.02.2024 v sume 1598.40 €
1 598,40 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
28.02.2024 - Minerálna voda Rajec jem. perli.1,5l 12 bal./6 ks Minerálna voda Rajec neperlivá 1,5l 6 bal/ 6 ks (objednavka)
Objednávka 44/2024 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 28.02.2024 v sume 72.00 €
72,00 €.
27.02.2024 - Korektúra Ľupčianskych zvestí (objednavka)
Objednávka 30/2024 od GETTPAL s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača (50516272) z 27.02.2024 v sume 100.00 €
100,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
27.02.2024 - Tlač Ľupčianskych zvestí 1250 ks tlač čiernobiela (objednavka)
Objednávka 42/2024 od DALI BB s r.o., Krátka 17, 974 01 Banská Bystrica (36045144) z 27.02.2024 v sume 600.00 €
600,00 €.
26.02.2024 - Výrub a orezanie vyznačených drevín vrátane odvozu v obci Slovenská Ľupča (objednavka)
Objednávka 39/2024 od Karol Kekelák, M. Rázusa 1323/16, 974 01 Banská Bystrica (44648804) z 26.02.2024 v sume 1200.00 €
1 200,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
26.02.2024 - Výmena terminálu za nový na ČOV Slovenská Ľupča podľa cenovej ponuky č. N-001-24 (objednavka)
Objednávka 40/2024 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy (64833186) z 26.02.2024 v sume 8260.80 €
8 260,80 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
26.02.2024 - Seminár Zákon o miestnych daniach Bačová, Oravcová (objednavka)
Objednávka 41/2024 od RVA Zvolen n.o., Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen (50041452) z 26.02.2024 v sume 100.00 €
100,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
21.02.2024 - Vypracovanie zdravotného posudku Mišányová (objednavka)
Objednávka 38/2024 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 21.02.2024 v sume 17.00 €
17,00 €.
20.02.2024 - Odborný seminár - Povinnosti obce na úseku sociálnych vecí (objednavka)
Objednávka 37/2024 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 20.02.2024 v sume 60.00 €
60,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
20.02.2024 - Školenie k informačnému systému URBIS Dzúriková (objednavka)
Objednávka 36/2024 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 20.02.2024 v sume 75.00 €
75,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
16.02.2024 - Objednávame si u Vás vypracovanie ZP na pozemok parc.č. C KN 1819 v k.ú.Slov.Ľupča podľa Vami predloženej cenovej ponuky. (objednavka)
Objednávka 35/2024 od Ing. Branislav Heger, Komenského 1313/51, 97401 Banská Bystrica (44757751) z 16.02.2024 v sume 380.00 €
380,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
16.02.2024 - Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na dom smútku v Slov.Ľupči podľa Vami predloženej cenovej ponuky. (objednavka)
Objednávka 34/2024 od Ing. Branislav Heger, Komenského 1313/51, 97401 Banská Bystrica (44757751) z 16.02.2024 v sume 680.00 €
680,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
14.02.2024 - Dodanie tonerov podľa dodacieho list č.V 2400021 (objednavka)
Objednávka 29/2024 od Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno (44561318) z 14.02.2024 v sume 385.79 €
385,79 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
14.02.2024 - Objednávame si u vás divadelné predstavenie na deň 10.02.2024 na akciu "Obecná zabíjačka" (objednavka)
Objednávka 32/2024 od ZUM - Združenie umelcov zo Zvolena, J.Kozáčeka 1842/28, 96001 Zvolen (45016283) z 14.02.2024 v sume 400.00 €
400,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
14.02.2024 - Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre potreby MKS a OcÚ (objednavka)
Objednávka 31/2024 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 14.02.2024 v sume 190.00 €
190,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
14.02.2024 - Objednávame si u Vás výrobu a tlač plagátov spolu so vstupenkami na 3 predstavenia (koncert FRAGILE a divadlo KLIMAKTERIUM 2 a KRVAVE PENIAZE) (objednavka)
Objednávka 33/2024 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 14.02.2024 v sume 350.00 €
350,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
13.02.2024 - Školenie k informačnému systému Badániková (objednavka)
Objednávka 28/2024 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 13.02.2024 v sume 45.00 €
45,00 €.
12.02.2024 - Potlač ruksakov: logo Slovenská Ľupča (objednavka)
Objednávka 23/2024 od SERIGRAFIKA s.r.o., M. Hattalu 420/7, 974 01 Banská Bystrica (43963617) z 12.02.2024 v sume 183.36 €
183,36 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
12.02.2024 - Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí (objednavka)
Objednávka 27/2024 od SK COSMOPOLIT s.r.o., Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča (36660787) z 12.02.2024 v sume 650.00 €
650,00 €.
12.02.2024 - Oprava vozovky - Námestie SNP Slovenská Ľupča oblatkáreň (objednavka)
Objednávka 26/2024 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 12.02.2024 v sume 3075.04 €
3 075,04 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
12.02.2024 - Objednávame si u Vás stravné lístky v počte 900 ks a nominálnej hodnote 6,00 € (objednavka)
Objednávka 24/2024 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 12.02.2024 v sume 5400.00 €
5 400,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
12.02.2024 - Zahradzovacíí stĺpik- Námestie SNP Slovenská Ľupča SL 100 19 ks , SL 150 1 ks Parková lavička 2 ks (objednavka)
Objednávka 25/2024 od mmcité sk s.r.o., Brnianska 2, 91105 Trenčín (36320854) z 12.02.2024 v sume 1992.25 €
1 992,25 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
09.02.2024 - Servis vozidla Piaggio (objednavka)
Objednávka 22/2024 od TSM Slovakia s.r.o., Nešporova 2, 036 01 Martin (45331294) z 09.02.2024 v sume 280.40 €
280,40 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
09.02.2024 - Kontrola hasiacich prístrojov v OcÚ, MKS, zbern. dvor, tržnica, zdravotné stredisko, Dom remesiel, futbal. ihrisko, Lopušiny a hydrantov. (objednavka)
Objednávka 21/2024 od EORBIS s. r. o., Tulská 5272/10, 97404 Banská Bystrica (50599534) z 09.02.2024 v sume 643.08 €
643,08 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
08.02.2024 - Objednávame si u Vás stravu na akciu Fašiangová veselica 2024 (objednavka)
Objednávka 17/2024 od Miroslav Zelený, Nám. SNP 104, 976 13 Slovenská Ľupča (32008309) z 08.02.2024 v sume 3000.00 €
3 000,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
08.02.2024 - Objednávame si u Vás fotografické služby na akciu Fašiangová veselica 2024 (objednavka)
Objednávka 19/2024 od Ing. Vladimír Poliak, Družstevná 196, 976 33 Poniky (51340054) z 08.02.2024 v sume 250.00 €
250,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
08.02.2024 - Objednávame si u Vás výzdobu sály na akciu Fašiangová veselica 2024 (objednavka)
Objednávka 18/2024 od Mgr. Jana Prašovská - Štýlová svadba, 976 96 Medzibrod (52573435) z 08.02.2024 v sume 350.00 €
350,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
08.02.2024 - Objednávame si u Vás postavenie a zloženie pódia a party stanu na akciu Obecná zabíjačka 2024 (objednavka)
Objednávka 20/2024 od El Mino LED s.r.o, Dolná 118/54, 976 33 Poniky (51079224) z 08.02.2024 v sume 550.00 €
550,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
01.02.2024 - Objednávame si u Vás vyhotovenie GP, zameranie miestnej komunikácie k plán.Zbernému dvoru a Kompostovisku v Slov.ľupči podľa zakr.situácie. (objednavka)
Objednávka 16/2024 od Vladimír Mikuš - GeoSpol, 974 01 Banská Bystrica (32010087) z 01.02.2024 v sume 700.00 €
700,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
31.01.2024 - Seminár Právne minimum pre starostov a poslancov v roku 2024. Balková Martina (objednavka)
Objednávka 15/2024 od Mgr. Ľubica Voskárová, Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno (41676670) z 31.01.2024 v sume 50.00 €
50,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
29.01.2024 - Fotografické služby (objednavka)
Objednávka 14/2024 od Jaroslav Moravčík Fotograf, L. Svobodu 60, 976 32 Badín (45273545) z 29.01.2024 v sume 190.00 €
190,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
25.01.2024 - Skladaná turistická mapa - práce navyše (objednavka)
Objednávka 13/2024 od VKÚ Harmanec s.r.o, 974 01 Kynceľová (46747770) z 25.01.2024 v sume 1500.00 €
1 500,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
25.01.2024 - Vypracovanie zdravotného posudku Bartošová, Vajdová (objednavka)
Objednávka 12/2024 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 25.01.2024 v sume 34.00 €
34,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
24.01.2024 - Vysprávky stien, plafónov, pokládka plávajúcej podlahy a el. inštalačné práce v klubovni MKS v Slovenskej Ľupči (objednavka)
Objednávka 11/2024 od Jaroslav Bartko JME spol. s r.o., 54, 976 13 Slovenská Ľupča (50274554) z 24.01.2024 v sume 4993.50 €
4 993,50 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
23.01.2024 - Školenie: obsluha a údržba krovinorezov a Stavebné stroje a zariadenia (objednavka)
Objednávka 10/2024 od Juraj Jaďuď, 8. mája 7, 969 01 Banská Štiavnica (41941462) z 23.01.2024 v sume 126.00 €
126,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
23.01.2024 - Archeologický výskum pri stavbe " Revitalizácia verejných priestranstiev" v obci Slovenská Ľupča (objednavka)
Objednávka 9/2024 od Midland Adventure s.r.o., Železničiarska 595/2, 974 01 Banská Bystrica (50583913) z 23.01.2024 v sume 3600.00 €
3 600,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
22.01.2024 - Demontáž vianočného osvetlenia a servis VO (objednavka)
Objednávka 8/2024 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 22.01.2024 v sume 841.85 €
841,85 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
18.01.2024 - Odborné zabezpečenie psa na území obce Slovenská Ľupča (objednavka)
Objednávka 7/2024 od DEIS s.r.o., Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica (31580335) z 18.01.2024 v sume 175.80 €
175,80 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
16.01.2024 - Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 zmeny 2023/2024 (objednavka)
Objednávka 5/2024 od Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice (51424266) z 16.01.2024 v sume 35.00 €
35,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
16.01.2024 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v r. 2024 (objednavka)
Objednávka 4/2024 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 16.01.2024 v sume 21.00 €
21,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
08.01.2024 - Objednávame si u Vás výrobu a tlač plagátu spolu s lístkami na fašiangovú veselicu 2024 (objednavka)
Objednávka 3/2024 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 08.01.2024 v sume 70.00 €
70,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
08.01.2024 - Vypracovanie zdravotného posudku 2 x. Kubova, Štefány (objednavka)
Objednávka 2/2024 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 08.01.2024 v sume 0.00 €
Neuvedená. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
05.01.2024 - Objednávame si u Vás kancelárske potreby a archivačné boxy podľa vlastného výberu (objednavka)
Objednávka 1/2024 od ŠEVT a.s., 810 00 Bratislava (31331131) z 05.01.2024 v sume 800.00 €
800,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
02.01.2024 - Poskytovanie služieb komunikačného systému MUNIPOLIS (objednavka)
Objednávka 6/2024 od MUNIPOLIS s.r.o. (29198950) z 02.01.2024 v sume 432.00 €
432,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (starosta)
Viac informácií na https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/