26.02.2024 - Reprodukovaná hudba 1.1.2024 - 31.12.2024 MKS (faktura)
Faktúra DF2024/81 od SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d, Rastislavova 3, 82108 Bratislava (00178454) z 26.02.2024 v sume 14.40 €
14,40 €.
26.02.2024 - Fotografické služby na akciu Fašiangová veselica 2024 (faktura)
Faktúra DF2024/78 od Ing. Vladimír Poliak, Družstevná 196, 976 33 Poniky (51340054) z 26.02.2024 v sume 250.00 €
250,00 €.
26.02.2024 - Ročný prístup (faktura)
Faktúra DFZ2024/2 od Poradca podnikateľa, spol s r.o., 010 01 Žilina (31592503) z 26.02.2024 v sume 228.00 €
228,00 €.
26.02.2024 - Seminár Zákon o miestnych daniach Bačová, Oravcová (faktura)
Faktúra DF2024/77 od RVA Zvolen n.o., Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen (50041452) z 26.02.2024 v sume 100.00 €
100,00 €.
26.02.2024 - Vyhotovenie GP, zameranie miestnej komunikácie k plán.Zbernému dvoru a Kompostovisku v Slov.ľupči podľa zakr.situácie. (faktura)
Faktúra DF2024/83 od Vladimír Mikuš - GeoSpol, 974 01 Banská Bystrica (32010087) z 26.02.2024 v sume 700.00 €
700,00 €.
26.02.2024 - Seminár Povinnosti obce na úseku sociálnycch vecí (faktura)
Faktúra DF2024/76 od Mgr. Ľubica Voskárová, Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno (41676670) z 26.02.2024 v sume 60.00 €
60,00 €.
26.02.2024 - Reprodukovaná hudba 1.1.2024 - 31.12.2024 OcÚ (faktura)
Faktúra DF2024/80 od SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d, Rastislavova 3, 82108 Bratislava (00178454) z 26.02.2024 v sume 14.40 €
14,40 €.
26.02.2024 - Čistiace prostriedky pre MKS a OcÚ (faktura)
Faktúra DF2024/82 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 26.02.2024 v sume 173.44 €
173,44 €.
26.02.2024 - Nájom za pozemky. (faktura)
Faktúra DF2024/79 od Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň, 334, 96204 Kriváň (36038351) z 26.02.2024 v sume 227.67 €
227,67 €.
20.02.2024 - Oprava vozovky - Námestie SNP Slovenská Ľupča oblatkáreň (faktura)
Faktúra DF2024/74 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 20.02.2024 v sume 3690.05 €
3 690,05 €.
20.02.2024 - Divadelné predstavenie na 10.2.2024 na akciu "Obecná zabíjačka" (faktura)
Faktúra DF2024/73 od ZUM - Združenie umelcov zo Zvolena, J.Kozáčeka 1842/28, 96001 Zvolen (45016283) z 20.02.2024 v sume 400.00 €
400,00 €.
20.02.2024 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV (faktura)
Faktúra DFO2024/32 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 20.02.2024 v sume -0.12 €
-0,12 €.
20.02.2024 - Stravné lístky 900 ks á 6,- € (faktura)
Faktúra DF2024/75 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 20.02.2024 v sume 5411.20 €
5 411,20 €.
20.02.2024 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV (faktura)
Faktúra DFO2024/33 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 20.02.2024 v sume 48.37 €
48,37 €.
19.02.2024 - Postavenie a zloženie pódia a party stanu na akciu Obecná zabíjačka 2024 (faktura)
Faktúra DF2024/71 od El Mino LED s.r.o, Dolná 118/54, 976 33 Poniky (51079224) z 19.02.2024 v sume 550.00 €
550,00 €.
16.02.2024 - Výzdoba sály na akciu Fašiangová veselica 2024 (faktura)
Faktúra DF2024/72 od Mgr. Jana Prašovská - Štýlová svadba, 976 96 Medzibrod (52573435) z 16.02.2024 v sume 330.00 €
330,00 €.
14.02.2024 - Objednávame si u Vás stravu na akciu Fašiangová veselica 2024 (faktura)
Faktúra DF2024/70 od Miroslav Zelený, Nám. SNP 104, 976 13 Slovenská Ľupča (32008309) z 14.02.2024 v sume 3003.00 €
3 003,00 €.
14.02.2024 - Tovar podľa potreby (faktura)
Faktúra DF2024/65 od ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 97613 Slovenská Ľupča (50626183) z 14.02.2024 v sume 65.32 €
65,32 €.
14.02.2024 - Školenie k informačnému systému URBIS Dzúriková (faktura)
Faktúra DF2024/69 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 14.02.2024 v sume 75.00 €
75,00 €.
13.02.2024 - Kontrola hasiacich prístrojov v OcÚ, MKS, zbern. dvor, tržnica, zdravotné stredisko, Dom remesiel, futbal. ihrisko, Lopušiny a hydrantov. (faktura)
Faktúra DF2024/66 od EORBIS s. r. o., Tulská 5272/10, 97404 Banská Bystrica (50599534) z 13.02.2024 v sume 643.08 €
643,08 €.
13.02.2024 - Stravné lístky (faktura)
Faktúra DFZ2024/1 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 13.02.2024 v sume 5413.44 €
5 413,44 €.
13.02.2024 - Vyúčtovaniie el. energie - ČOV nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2024/31 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.02.2024 v sume 365.03 €
365,03 €.
13.02.2024 - Zimná údržba - 1/2024 (faktura)
Faktúra DF2024/68 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 13.02.2024 v sume 2325.60 €
2 325,60 €.
13.02.2024 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2024/67 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 13.02.2024 v sume 6.00 €
6,00 €.
12.02.2024 - Paušálna odmena 2/2024 (faktura)
Faktúra DF2024/64 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 12.02.2024 v sume 477.98 €
477,98 €.
12.02.2024 - Dodanie tovarov a služieb (faktura)
Faktúra DF2024/63 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 BANSKÁ BYSTRICA (36631124) z 12.02.2024 v sume 455.40 €
455,40 €.
12.02.2024 - Potlač ruksakov: logo Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2024/62 od SERIGRAFIKA s.r.o., M. Hattalu 420/7, 974 01 Banská Bystrica (43963617) z 12.02.2024 v sume 183.36 €
183,36 €.
09.02.2024 - Zimná údržba spevnené plochy -paušálna cena 1/2024 (faktura)
Faktúra DF2024/61 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 09.02.2024 v sume 360.00 €
360,00 €.
08.02.2024 - Vyúčtovanie el. energie OcÚ nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2024/30 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 08.02.2024 v sume 22.05 €
22,05 €.
08.02.2024 - Dochádzkový systém 2/2024 (faktura)
Faktúra DF2024/46 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 08.02.2024 v sume 36.00 €
36,00 €.
08.02.2024 - Servis vozidla Piaggio (faktura)
Faktúra DF2024/59 od TSM Slovakia s.r.o., Nešporova 2, 036 01 Martin (45331294) z 08.02.2024 v sume 280.40 €
280,40 €.
08.02.2024 - Vodné stočné 1. mája (faktura)
Faktúra DF2024/57 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.02.2024 v sume 317.04 €
317,04 €.
08.02.2024 - Školenie k informačnému systému (faktura)
Faktúra DF2024/60 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 08.02.2024 v sume 45.00 €
45,00 €.
08.02.2024 - Vodné stočné - ČOV (faktura)
Faktúra DF2024/56 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.02.2024 v sume 8896.50 €
8 896,50 €.
08.02.2024 - Vodné stočné Czambelova 21 (faktura)
Faktúra DF2024/58 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.02.2024 v sume 89.02 €
89,02 €.
07.02.2024 - PHM 1/2024 (faktura)
Faktúra DF2024/52 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 07.02.2024 v sume 188.42 €
188,42 €.
06.02.2024 - Vysprávky stien, plafónov, pokládka plávajúcej podlahy a el. inštalačné práce v klubovni MKS v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2024/54 od Jaroslav Bartko JME spol. s r.o., 54, 976 13 Slovenská Ľupča (50274554) z 06.02.2024 v sume 4993.50 €
4 993,50 €.
06.02.2024 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2024/55 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 06.02.2024 v sume 298.72 €
298,72 €.
06.02.2024 - Zneškodnenie odpadu (faktura)
Faktúra DF2024/53 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 06.02.2024 v sume 8499.63 €
8 499,63 €.
05.02.2024 - Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 1/2024 (faktura)
Faktúra DF2024/51 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 05.02.2024 v sume 1000.00 €
1 000,00 €.
05.02.2024 - Monitor áut 1/2024 (faktura)
Faktúra DF2024/50 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 05.02.2024 v sume 34.20 €
34,20 €.
05.02.2024 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2024/48 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.02.2024 v sume 28.00 €
28,00 €.
05.02.2024 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2024/47 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.02.2024 v sume 225.83 €
225,83 €.
05.02.2024 - Príspevok na vzdelávanie HK obce (faktura)
Faktúra DF2024/44 od Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Hrnčiarska 185/19, 976 55 Ľubietová (52112241) z 05.02.2024 v sume 40.00 €
40,00 €.
05.02.2024 - Poskytovanie počítačových služieb 1/2024 (faktura)
Faktúra DF2024/49 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 05.02.2024 v sume 825.00 €
825,00 €.
05.02.2024 - Prenájom traktora VITRA C2.25 2/2024 (faktura)
Faktúra DF2024/45 od KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava (17639727) z 05.02.2024 v sume 300.00 €
300,00 €.
05.02.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DFO2024/25 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 05.02.2024 v sume 284.00 €
284,00 €.
02.02.2024 - Dodávka zemného plynu 1. Mája 1 (faktura)
Faktúra DFO2024/27 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.02.2024 v sume 2376.00 €
2 376,00 €.
02.02.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 2 (faktura)
Faktúra DFO2024/26 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.02.2024 v sume 2219.00 €
2 219,00 €.
02.02.2024 - Dodávka zemného plynu Lichardova 2 (faktura)
Faktúra DFO2024/28 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.02.2024 v sume 398.00 €
398,00 €.
02.02.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 (faktura)
Faktúra DFO2024/29 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.02.2024 v sume 1625.00 €
1 625,00 €.
01.02.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Hronská VO (faktura)
Faktúra DFO2024/37 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.02.2024 v sume 3.00 €
3,00 €.
01.02.2024 - Doména slovenskalupca.sk platba na rok (faktura)
Faktúra DF2024/40 od EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 810 00 Bratislava (36485161) z 01.02.2024 v sume 14.75 €
14,75 €.
01.02.2024 - Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Predplatné časopisu 2/2024 - 12/2024 (faktura)
Faktúra DF2024/42 od Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava (31348262) z 01.02.2024 v sume 105.41 €
105,41 €.
01.02.2024 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura)
Faktúra DF2024/43 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 01.02.2024 v sume 109.08 €
109,08 €.
01.02.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2024/34 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.02.2024 v sume 2391.00 €
2 391,00 €.
01.02.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad (faktura)
Faktúra DFO2024/38 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.02.2024 v sume 401.00 €
401,00 €.
01.02.2024 - Vyhodnotenie prevádzky za rok 2023 Splašková kanalizácia a ČOV (faktura)
Faktúra DF2024/41 od AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce (36651672) z 01.02.2024 v sume 804.00 €
804,00 €.
01.02.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Tehelná (faktura)
Faktúra DFO2024/36 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.02.2024 v sume 5.00 €
5,00 €.
01.02.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2024/35 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.02.2024 v sume 7.00 €
7,00 €.
31.01.2024 - Vodné stočné - OcÚ (faktura)
Faktúra DF2024/36 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2024 v sume 189.18 €
189,18 €.
31.01.2024 - Vodné stočné - MKS (faktura)
Faktúra DF2024/35 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2024 v sume 377.16 €
377,16 €.
31.01.2024 - Vodné ČOV (faktura)
Faktúra DF2024/31 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2024 v sume 715.55 €
715,55 €.
31.01.2024 - Seminár Právne minimum pre starostov a poslancov v roku 2024. Balková Martina (faktura)
Faktúra DF2024/39 od Mgr. Ľubica Voskárová, Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno (41676670) z 31.01.2024 v sume 50.00 €
50,00 €.
31.01.2024 - Vodné stočné - hasičská zbrojnica (faktura)
Faktúra DF2024/32 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2024 v sume 37.00 €
37,00 €.
31.01.2024 - Vodné stočné - Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DF2024/33 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2024 v sume 10.49 €
10,49 €.
31.01.2024 - Vodné stočné - trhovisko (faktura)
Faktúra DF2024/34 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2024 v sume 24.48 €
24,48 €.
30.01.2024 - Vypracovanie zdravotného posudku Bartošová, Vajdová (faktura)
Faktúra DF2024/37 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 30.01.2024 v sume 34.00 €
34,00 €.
30.01.2024 - Zber a odvoz použitého oleja (faktura)
Faktúra DF2024/38 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 30.01.2024 v sume 24.00 €
24,00 €.
29.01.2024 - Rekonštrukcia a výmena spevnených plôch na Námestí SNP a Mlynskej ul. v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2024/27 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 29.01.2024 v sume 75941.16 €
75 941,16 €.
29.01.2024 - Demontáž vianočného osvetlenia a servis VO (faktura)
Faktúra DF2024/28 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 29.01.2024 v sume 841.85 €
841,85 €.
29.01.2024 - Fotografické služby (faktura)
Faktúra DF2024/29 od Jaroslav Moravčík Fotograf, L. Svobodu 60, 976 32 Badín (45273545) z 29.01.2024 v sume 190.00 €
190,00 €.
29.01.2024 - Poplatok za vyjadrenie č. BBRSC /01544/2024-2 (faktura)
Faktúra DF2024/26 od Banskobystrická regionálna správa ciest, a s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica (36836567) z 29.01.2024 v sume 18.00 €
18,00 €.
25.01.2024 - Skladaná turistická mapa - práce navyše (faktura)
Faktúra DF2024/30 od VKÚ Harmanec s.r.o, 974 01 Kynceľová (46747770) z 25.01.2024 v sume 1500.00 €
1 500,00 €.
25.01.2024 - Turistická mapa katastra obce Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2024/25 od VKÚ Harmanec s.r.o, 974 01 Kynceľová (46747770) z 25.01.2024 v sume 1386.00 €
1 386,00 €.
24.01.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 (faktura)
Faktúra DFO2024/22 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 24.01.2024 v sume 2290.00 €
2 290,00 €.
24.01.2024 - Dodávka zemného plynu Lichardova 2 (faktura)
Faktúra DFO2024/23 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 24.01.2024 v sume 411.00 €
411,00 €.
24.01.2024 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 (faktura)
Faktúra DFO2024/24 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 24.01.2024 v sume 1677.00 €
1 677,00 €.
24.01.2024 - Dodávka zemného plynu - 1. Mája 1 (faktura)
Faktúra DFO2024/21 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 24.01.2024 v sume 2452.00 €
2 452,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura)
Faktúra DFO2024/7 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 384.00 €
384,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Nám. SNP- park (faktura)
Faktúra DFO2024/12 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 27.00 €
27,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny -obec (faktura)
Faktúra DFO2024/14 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 393.00 €
393,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2024/11 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 20.00 €
20,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny : park (faktura)
Faktúra DFO2024/9 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 21.00 €
21,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2024/17 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 7.00 €
7,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Lesnícka (faktura)
Faktúra DFO2024/5 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 104.00 €
104,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Infocentrum (faktura)
Faktúra DFO2024/10 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 38.00 €
38,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. (faktura)
Faktúra DFO2024/15 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 244.00 €
244,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - zdravotné stred. (faktura)
Faktúra DFO2024/1 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 61.00 €
61,00 €.
23.01.2024 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DFO2024/20 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 23.01.2024 v sume 284.00 €
284,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2024/16 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 2391.00 €
2 391,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Cambelova 21 (faktura)
Faktúra DFO2024/3 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 7.00 €
7,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV - Za Ďaňacou (faktura)
Faktúra DFO2024/4 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 20.00 €
20,00 €.
23.01.2024 - Archeologický výskum pri stavbe " Revitalizácia verejných priestranstiev" v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2024/23 od Midland Adventure s.r.o., Železničiarska 595/2, 974 01 Banská Bystrica (50583913) z 23.01.2024 v sume 3600.00 €
3 600,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Tehelná (faktura)
Faktúra DFO2024/18 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 5.00 €
5,00 €.
23.01.2024 - Školenie: obsluha a údržba krovinorezov a Stavebné stroje a zariadenia (faktura)
Faktúra DF2024/24 od Juraj Jaďuď, 8. mája 7, 969 01 Banská Štiavnica (41941462) z 23.01.2024 v sume 126.00 €
126,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - obec Cintorínska (faktura)
Faktúra DFO2024/6 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 62.00 €
62,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad (faktura)
Faktúra DFO2024/19 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 401.00 €
401,00 €.
23.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - DHZ (faktura)
Faktúra DFO2024/2 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 23.01.2024 v sume 422.00 €
422,00 €.
22.01.2024 - Poistenie majetku (faktura)
Faktúra DF2024/22 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 22.01.2024 v sume 724.33 €
724,33 €.
18.01.2024 - Odborné zabezpečenie psa na území obce Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2024/21 od DEIS s.r.o., Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica (31580335) z 18.01.2024 v sume 175.80 €
175,80 €.
17.01.2024 - Vyúčtovanie spotreby zemného plynu Námestie SNP 2 preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/343 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 17.01.2024 v sume -670.78 €
-670,78 €.
17.01.2024 - Lekárska posudková činnosť (faktura)
Faktúra DF2024/18 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 17.01.2024 v sume 17.00 €
17,00 €.
17.01.2024 - Vyúčtovanie spotreby zemného plynu SNP 13 (faktura)
Faktúra DFO2023/346 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 17.01.2024 v sume -611.90 €
-611,90 €.
17.01.2024 - Licencia na komunikačný systém (faktura)
Faktúra DF2024/20 od MUNIPOLIS s.r.o. (29198950) z 17.01.2024 v sume 432.00 €
432,00 €.
17.01.2024 - Vyúčtovanie spotreby zemného plynu 1. mája 1 preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/344 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 17.01.2024 v sume -1249.75 €
-1 249,75 €.
17.01.2024 - Vyúčtovanie spotreby zemného plynu Lichardova 2 preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/345 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 17.01.2024 v sume -265.42 €
-265,42 €.
17.01.2024 - Kancelárske potreby (faktura)
Faktúra DF2024/16 od ŠEVT a.s., 810 00 Bratislava (31331131) z 17.01.2024 v sume 808.15 €
808,15 €.
17.01.2024 - Lekárska posudková činnosť (faktura)
Faktúra DF2024/19 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 17.01.2024 v sume 17.00 €
17,00 €.
17.01.2024 - Webinár (faktura)
Faktúra DF2024/17 od INISOFT s r.o., 974 01 Banská Bystrica (45234469) z 17.01.2024 v sume 70.80 €
70,80 €.
16.01.2024 - Vyúčtovanie dodávky zemného plynu preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/342 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 16.01.2024 v sume -452.87 €
-452,87 €.
16.01.2024 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v r. 2024 (faktura)
Faktúra DF2024/14 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 16.01.2024 v sume 21.00 €
21,00 €.
16.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny verejné osv. (faktura)
Faktúra DFO2024/8 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 16.01.2024 v sume 338.00 €
338,00 €.
15.01.2024 - Vedenie účtu majiteľa CDCP (faktura)
Faktúra DF2023/691 od Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., 810 00 Bratislava (31338976) z 15.01.2024 v sume 432.00 €
432,00 €.
15.01.2024 - Vedenie účtu majiteľa CDCP (faktura)
Faktúra DF2023/691 od Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., 810 00 Bratislava (31338976) z 15.01.2024 v sume 432.00 €
432,00 €.
15.01.2024 - Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch v roku 2024 (faktura)
Faktúra DF2024/11 od SAMNET-infor.systém samosprávy o.z., 953 01 Zlaté Moravce (37867440) z 15.01.2024 v sume 32.86 €
32,86 €.
15.01.2024 - Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 zmeny 2023/2024 (faktura)
Faktúra DF2024/15 od Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice (51424266) z 15.01.2024 v sume 35.00 €
35,00 €.
15.01.2024 - Mesačný paušál (faktura)
Faktúra DF2024/12 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 15.01.2024 v sume 6.00 €
6,00 €.
12.01.2024 - Vyúčtovanie el. energie - obec nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/330 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 12.01.2024 v sume 411.18 €
411,18 €.
12.01.2024 - Vyúčtovanie el. energie - DHZ nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/325 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 12.01.2024 v sume 322.02 €
322,02 €.
12.01.2024 - Právo pre obce (faktura)
Faktúra DF2023/689 od Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava (31348262) z 12.01.2024 v sume 115.00 €
115,00 €.
12.01.2024 - Vyúčtovanie el. energie - bývalá ZUŠ nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/326 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 12.01.2024 v sume 3.35 €
3,35 €.
12.01.2024 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/329 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 12.01.2024 v sume 0.17 €
0,17 €.
12.01.2024 - Vyúčtovanie el. energie - OcÚ nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/327 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 12.01.2024 v sume 16.31 €
16,31 €.
12.01.2024 - Vyúčtovanie el. energie - obec nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/328 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 12.01.2024 v sume 6.54 €
6,54 €.
12.01.2024 - Prenájom kolesového traktora od 15.12 -31.12.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/690 od KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava (17639727) z 12.01.2024 v sume 150.00 €
150,00 €.
12.01.2024 - Vyúčtovanie el. energie - zdr. stredisko preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/324 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 12.01.2024 v sume 288.25 €
288,25 €.
12.01.2024 - Monitor áut (faktura)
Faktúra DF2023/688 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 12.01.2024 v sume 34.20 €
34,20 €.
12.01.2024 - Znalecký posudok (faktura)
Faktúra DF2024/10 od Ing. Branislav Heger, Komenského 1313/51, 97401 Banská Bystrica (44757751) z 12.01.2024 v sume 380.00 €
380,00 €.
12.01.2024 - Knihy (faktura)
Faktúra DF2024/9 od IKAR a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava (00678856) z 12.01.2024 v sume 131.39 €
131,39 €.
12.01.2024 - Pernájom kolesového traktora 1 / 2024 (faktura)
Faktúra DF2024/13 od KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava (17639727) z 12.01.2024 v sume 300.00 €
300,00 €.
12.01.2024 - Dodávka a distribúcia elektriny - tržnica (faktura)
Faktúra DFO2024/13 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 12.01.2024 v sume 44.00 €
44,00 €.
12.01.2024 - Prenájom kolesového traktora od 15.12 -31.12.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/690 od KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava (17639727) z 12.01.2024 v sume 150.00 €
150,00 €.
12.01.2024 - Monitor áut (faktura)
Faktúra DF2023/688 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 12.01.2024 v sume 34.20 €
34,20 €.
11.01.2024 - Plagáty + lístky na Fašiangovú veselicu (faktura)
Faktúra DF2024/8 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 11.01.2024 v sume 63.75 €
63,75 €.
09.01.2024 - Vyúčtovanie el. energie VO Hronská (faktura)
Faktúra DFO2023/323 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 09.01.2024 v sume 85.24 €
85,24 €.
09.01.2024 - Dochádzkový systém 1 /2024 (faktura)
Faktúra DF2024/6 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 09.01.2024 v sume 36.00 €
36,00 €.
09.01.2024 - Vyúčtovanie el. energie VO Hronská (faktura)
Faktúra DFO2023/323 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 09.01.2024 v sume 85.24 €
85,24 €.
09.01.2024 - Právne úkony 1/2024 (faktura)
Faktúra DF2024/7 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 09.01.2024 v sume 477.98 €
477,98 €.
08.01.2024 - Seminár Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2023 (faktura)
Faktúra DF2024/3 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 08.01.2024 v sume 21.00 €
21,00 €.
08.01.2024 - Vypracovanie znaleckého posudku (faktura)
Faktúra DF2024/1 od Ing. Pacerová Alena, Lesnícka 29, 976 13 Slovenská Ľupča (50078674) z 08.01.2024 v sume 139.00 €
139,00 €.
08.01.2024 - Združené poistenie majetku (faktura)
Faktúra DF2024/5 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 08.01.2024 v sume 338.28 €
338,28 €.
08.01.2024 - Združené poistenie majetku (faktura)
Faktúra DF2024/4 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 08.01.2024 v sume 32.50 €
32,50 €.
05.01.2024 - Systémová podpora URBIS (faktura)
Faktúra DF2024/2 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 05.01.2024 v sume 620.40 €
620,40 €.
Viac informácií na https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/