Regionálna veterinárna a potravinová správa - Slovenská Ľupča

Regionálna veterinárna a potravinová správa

14.10.2020

Hlásené 10:00 – Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica upozorňuje občanov na povinnosť registrácie chovov ošípaných v termíne do 23.10.2020. Uvedená registrácia patrí k základným elementom pri prevencii, monitorovaní a zdolávaní afrického moru ošípaných. V prípade zistenia nezaregistrovaných chovov pri výkone úradných kontrol Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica uloží pokutu. Bližšie informácie a tlačivá k registrácii poskytne obecný úrad.