Referendum 2023 - Slovenská Ľupča

Referendum 2023

14.11.2022
Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022  vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Dostupné informácie nájdete na adrese: https://www.minv.sk/?referendum ako aj položené otázky, informácie pre voliča,…

OZNAM  pre politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky

Politické strany a politické  hnutia, ktoré majú zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor za referendum,  môžu do 24. novembra 2022 delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej  komisie  elektronicky na adresu: 
 
 
V listinnej forme  prostredníctvom pošty na adresu: 
 
Obec Slovenská Ľupča 
Námestie SNP 1/13
976 13 Slovenská Ľupča

Určenie okrskov a miestností

Okrsok č. 1
– Volebná miestnosť: Základná škola Sama Cambela, Školská 399/14, 1.poschodie
–  Ulice:  Cintorínska, Czambelova, 1.mája, Mierová, Námestie SNP, Peniažky,   
               Podkonická, Švarca, občan na TP obce/ Slovenská Ľupča
Okrsok č. 2
– Volebná miestnosť: Základná škola Sama Cambela, Školská 399/14, 1.poschodie 
– Ulice: Dolná, Ľupčianska, Mlynská, Oslobodenia, Partizánska, Príboj, Školská,  
             Športová, Za Ďaňacou, Za nožiarňou, Na Zábreží
Okrsok č. 3
– Volebná miestnosť: Základná škola Sama Cambela, Školská 399/14, 1.poschodie
– Ulice:  Františka Mazúra, Hronská, Jabloňová, Juraja Majera, Krížna,
              Lesnícka, Lichardova, Lúčna, Murgašova, Orechová, Pod Zámkom,     
              Pod Hôrkou,  Sadová, Tehelná, Záhradná, Železničná

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľbu poštou, vydávanie hlasovacích preukazov

 a zverejnenie adresy na doručenie žiadosti v písomnej forme
                                       Obecný úrad
                     Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
                                 Námestie SNP 1/13
                              976 13 Slovenská Ľupča
Hlasovacie preukazy pre referendum 2023 sa vydávajú v kancelárii.

Ziadost o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf 194.49 KB
Ohlasovňa pobytu,
OcÚ – Námestie SNP 1/13
Prvé poschodie vľavo v čase:
Pondelok:  8.00  – 12.00     13.00  – 15.30  hod.
Utorok:      8.00  – 12.00     13.00  – 15.00  hod.
Streda:       8.00  – 12.00     13.00  – 16.00  hod.
Štvrtok :                 nestránkový
Piatok:       8.00  – 12.00      13.00  – 13.30 hod.