z Facebook: ČISTENIE CINTORÍNA V týchto dňoch... - Slovenská Ľupča

z Facebook: ČISTENIE CINTORÍNA V týchto dňoch…

16.04.2021

ČISTENIE CINTORÍNA
V týchto dňoch pokračujú práce na obecnom cintoríne, čistenie plôch. Prosíme o vašu opatrnosť pri pohybe v tomto priestore z dôvodu manipulácie s drevinami a mechanizmami.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča