z Facebook: Obec Slovenská Ľupča bola oslobodená... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Obec Slovenská Ľupča bola oslobodená…

23.03.2021

Obec Slovenská Ľupča bola oslobodená
23. marca 1945 rumunskou a sovietskou armádou. Práve dnes po 76 rokoch sme si
s členkami miestnej organizácie SZPB Slovenská Ľupča skromným pietnym aktom pripomenuli už 76.výročie oslobodenie našej obce.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča