z Facebook: Využitie prízemia na bezbariérové centrum... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Využitie prízemia na bezbariérové centrum…

16.04.2020

Využitie prízemia na bezbariérové centrum prvého kontaktu pre občanov uz začína naberať na reálnych kontúrach. Využívame naplno čas obmedzenej prevádzky a do konca mesiaca by mala fungovať podstatná časť naplno.
(RL)


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča