z Facebook: Driekyňa - rekonštrukcia odvodnenia trasy... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Driekyňa – rekonštrukcia odvodnenia trasy…

02.10.2020

Driekyňa – rekonštrukcia odvodnenia trasy po mnohých rokoch by mala tiež efektívnejšie zabraňovať zhoršovaniu stavu cestného telesa.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča