z Facebook: Spoločný koncept obce Slovenská Ľupča... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Spoločný koncept obce Slovenská Ľupča…

27.05.2020

Spoločný koncept obce Slovenská Ľupča a Hradu Ľupča pri príležitosti 770. výročia obce.

V roku 2020 sa hrad Ľupča spoločne s obcou pripája do konceptu 0 Euro Souvenir bankoviek, s cieľom zviditeľnenia tejto najzachovalejšej a typologicky najunikátnejšej pamiatky na Slovensku. Na lícnej strane je zobrazená silueta hradu Ľupča a v hradnom brale je umiestnený erb obce Slovenská Ľupča pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o lokalite Ľupča.
Komplex hodnôt, ktorý hrad Ľupča v súčasnosti nepochybne má, sa od roku 2002 prebiehajúcou obnovou ešte viac rozrastá, k čomu určite dopomáha aj inštalácia rôznorodých kultúrnych a výtvarných celkov, sprístupnených pre širokú verejnosť. Doteraz zrealizované aktivity a obnova pamiatky prinavracajú hradu zašlú slávu a radia ho medzi klenoty Pohronia.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča