z Facebook: DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Regulačné opatrenia na... - Slovenská Ľupča

z Facebook: DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Regulačné opatrenia na…

23.06.2021

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Regulačné opatrenia na verejnom vodovode.

Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok ( vysoké teploty ) a poklesu výdatnosti vodných zdrojov, Vás upozrňujeme dodržiavať regulačné opatrenia na verejnom vodovode.

ZAKAZUJE SA z verejného vodovodu:
1. Polievanie ihrísk
2. Polievanie záhrad
3. Napúšťanie bazénov
4. Umývanie vozidiel

Platí do odvolania.
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča