z Facebook: OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO ... - Slovenská Ľupča

z Facebook: OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO …

23.06.2021

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
V BANSKEJ BYSTRICI
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA
VZNIKU POŽIARU


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča