Prerokovanie návrhu Územnoplanovacej dokumentácie - Slovenská Ľupča

Prerokovanie návrhu Územnoplanovacej dokumentácie

31.01.2023

Prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie obce Slovenská Ľupča Zmeny a doplnky č. 7

Dokumenty na stiahnutie