Oznamujeme občanom, že zberný dvor - Slovenská Ľupča

Oznamujeme občanom, že zberný dvor

18.04.2023

Hlásené 13:26 – Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Hronskej ulici bude otvorený v nasledovných dňoch: v pondelok a v stredu od 13.00 hodiny do 16.30 a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodiny. Zároveň oznamujeme zber nasledovných druhov odpadov: papier, lepenka, šatstvo, jedlé oleje a tuky, batérie a akumulátory, biologicky rozložiteľný, objemný, drobný stavebný odpad, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, farby, tlačiarenské farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, žiarivky. Na zberný dvor môžete nosiť aj staré vyradené pneumatiky. Žiadame občanov pri odovzdávaní uvedených odpadov, aby dodržiavali pokyny pracovníka zberného dvora.