Oznamujeme občanom, že výdaj kompostérov - Slovenská Ľupča

Oznamujeme občanom, že výdaj kompostérov

24.06.2021

Hlásené 09:33 – Oznamujeme občanom, že výdaj kompostérov je zriadený vo dvore obecného úradu. Kompostéry si môžete prevziať počas stránkových dní obecného úradu. Zároveň žiadame občanov, ktorí už dostali kompostéry v roku 2020 ale aj tých, ktorí majú svoje vlastné kompostéry, aby prišli na Obecný úrad do kancelárie prvého kontaktu podpísať dohodu o kompostovaní.