Oznámenie stavebného konania - Slovenská Ľupča

Oznámenie stavebného konania

10.08.2023

„12 535-Slovenská Ľupča – Ľupčianska – rozšírenie NNk“ – Zmena stavby pred dokončením – objekt SO-01 Rozšírenie NN siete – skriňa PRIS

Dokumenty na stiahnutie