Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Slovenská Ľupča