Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

30.08.2023

“ Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča “ Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Dokumenty na stiahnutie