Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Slovenská Ľupča

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

25.04.2023
 Stredoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje, že bude v Našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

od: 24.05.2023 07:00 do: 24.05.2023 19:00 [PDF]
od: 23.05.2023 07:00 do: 23.05.2023 19:00
[PDF]
od: 22.05.2023 08:00 do: 22.05.2023 19:00
[PDF]
od: 16.05.2023 07:30 do: 16.05.2023 16:30
[PDF]

Lokalita: Príboj