Oznámenie konania o odstránení stavby - Slovenská Ľupča

Oznámenie konania o odstránení stavby

23.08.2023

Odstránenie pristavanej kotolne k bytovému domu na ulici Za Nožiarňou 639/1-5, Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie