Obecný úrad Slovenská Ľupča prijme - Slovenská Ľupča

Obecný úrad Slovenská Ľupča prijme

08.06.2022

Hlásené 13:39 – Obecný úrad Slovenská Ľupča prijme na dohodu o pracovnej činnosti zamestnanca na vykonávanie pomocných prác. Prihlásiť sa môžu aj dôchodcovia, jedná sa o fyzicky nenáročnú prácu. Bližšie informácie poskytneme na obecnom úrade.