Obec Slovenská Ľupča INFORMUJE o voľnom pracovnom mieste - Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča INFORMUJE o voľnom pracovnom mieste

04.05.2023
Informácie o pracovnom mieste

Druh práce:
Vedenie pamätnej knihy – vykonávanie slávnostných zápisov a ilustrácií z občianskych obradov, slávností a ostatných podujatí organizovaných resp. spoluorganizovaných Zborom pre občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve obce Slovenská Ľupča do pamätnej knihy obce Slovenská Ľupča

Miesto výkonu práce:
obec Slovenská Ľupča a Obecný úrad Slovenská Ľupča

Druh pracovného pomeru:
Dohoda o pracovnej činnosti / Dohoda o brigádnickej práci študenta

Platové podmienky:
podľa schválených zásad zabezpečovania a odmeňovania členov Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie občianskych obradov a slávností na území obce Slovenská Ľupča, písanie pamätnej knihy a obecnej kroniky (14 € / stranu)

Termín nástupu:
dohodou

Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:
Uchádzač o pracovné miesto doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne na adresu: Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča príp. sekretariat@slovenskalupca.sk.

Kontaktné údaje:
Telefon: 048/4723210

Dokument:

pracovná ponuka pamätná kniha.pdf 679.42 KB