Návrh na začatie ÚK a oznám. o začatí ÚK - Slovenská Ľupča