Kontakty > Kontakt

Adresa

Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP 13
97613 Slovenská Ľupča
IČO: 00313823
DIČ: 2021121421

Spojenie

Referáty úradu
Tel.: 048/47 232 00
sekretariat@slovenskalupca.sk

Kontaktné osoby