VZN 5/2019 - Slovenská Ľupča

VZN 5/2019

08.07.2019

o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Dokumenty na stiahnutie