VZN 2/2019 - Slovenská Ľupča

VZN 2/2019

29.01.2019

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce vrátane príloh

Dokumenty na stiahnutie