VZN 1/2011 - Slovenská Ľupča

VZN 1/2011

01.01.2011

o úhradách za poskytovanie služieb a mobiliáru občanom Slovenskej Ľupče Obcou Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie