Vyúčtovanie spotreby vody - MKS - Slovenská Ľupča

Vyúčtovanie spotreby vody – MKS

31.01.2023

Faktúra DF2023/28 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2023