Vyúčtovanie el. energie - OcÚ - Slovenská Ľupča

Vyúčtovanie el. energie – OcÚ

08.02.2023

Faktúra DFO2023/12 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 08.02.2023