Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením

13.04.2022

„12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK“

Dokumenty na stiahnutie