Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

20.09.2022

„Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská“ – stavebný objekt: SO 03 Verejné osvetlenie, Tatranská č. 34-38, Banská Bystrica

Dokumenty na stiahnutie