Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

08.09.2022

objekty: SO 03 Verejné osvetlenie, SO 700 Ochrana teplovodného potrubia, Tatranská č. 40 – 50, Banská Bystrica

Dokumenty na stiahnutie