Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

02.08.2022

Stavba „12887 – Slovenská Ľupča – Dolné záhumia – Rozšírenie NNK, zahustenie TS a rekonštrukcia VNS“

Dokumenty na stiahnutie