Verná vyhláška-oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

25.05.2022

„Lokalita Dolné záhumnia – Pri kríži – inžinierske siete Slovenská Ľupča“

Dokumenty na stiahnutie