Verejné obstarávanie číslo 1-6/ 2023 uhradené - Slovenská Ľupča

Verejné obstarávanie číslo 1-6/ 2023 uhradené

24.04.2023

Faktúra DF2023/186 od Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava (31348262) z 24.04.2023 v sume 119.00 €