Objednávame si u Vás školenie - Zmeny v mzdových a personálnych údajoch od 01.01.2023 - Slovenská Ľupča

Objednávame si u Vás školenie – Zmeny v mzdových a personálnych údajoch od 01.01.2023

09.01.2023

Objednávka 2/2023 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 09.01.2023