Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 24.01.2017 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 24.01.2017 16:00

24.01.2017

Dokumenty na stiahnutie