Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.12.2022 17:15 /Zasadačka obecného úradu/ - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.12.2022 17:15 /Zasadačka obecného úradu/

13.12.2022

Dokumenty na stiahnutie