Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 12.12.2017 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 12.12.2017 16:00

12.12.2017

Dokumenty na stiahnutie