Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.30603/NZaZoVB-116/2021/Slovenská Ľupča/1888/3300 - Slovenská Ľupča

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.30603/NZaZoVB-116/2021/Slovenská Ľupča/1888/3300

02.11.2021

prenájom časti nehnuteľností pre účely realiztácie stavby „Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča“

Dokumenty na stiahnutie