Informácia o schválených a neschválených žiadostiach o poskytnutie dotácie na rok 2020 - poslanci OZ - Slovenská Ľupča

Informácia o schválených a neschválených žiadostiach o poskytnutie dotácie na rok 2020 – poslanci OZ

24.10.2020

Dokumenty na stiahnutie