Hasičňa - rekonštrukcia ústredného kúrenia v objekte - Slovenská Ľupča

Hasičňa – rekonštrukcia ústredného kúrenia v objekte

23.01.2023

Objednávka 13/2023 od VEMCON s.r.o, Hiadeľ 154, 976 61 Hiadeľ (503372031) z 23.01.2023