Finančná komisia konané/á dňa 15.02.2022 16:00 /Zasadačka obecného úradu/ - Slovenská Ľupča

Finančná komisia konané/á dňa 15.02.2022 16:00 /Zasadačka obecného úradu/

15.02.2022