Dodávka a distribúcia elektrickej energie ZUŠ bývalá budova - Slovenská Ľupča

Dodávka a distribúcia elektrickej energie ZUŠ bývalá budova

17.02.2023

Faktúra DFO2023/33 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023