Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osv - Slovenská Ľupča

Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osv

17.02.2023

Faktúra DFO2023/34 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023