Dodatok č. 6 k Licenčnej zmluve č. U1021/2013 - Slovenská Ľupča

Dodatok č. 6 k Licenčnej zmluve č. U1021/2013

09.09.2021

dodatkom sa mení konfigurácia informačného systému a cena

Dokumenty na stiahnutie