Archív - zákazka "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 1. etapa" - Slovenská Ľupča

Archív – zákazka „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 1. etapa“

23.08.2018

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác budovanie prvkov zelenej infraštruktúry podľa ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom. Súbory v prílohách sú z dôvody veľkosti archivované vo formáte ZIP, pred otvrením ich extrahujte s použitím bezných programov Winzip/Winrar alebo priamo vo Windowse kliknutím pravého tlačitka na súbore – Extrahovať všetko.

Dokumenty na stiahnutie