Čo Hľadám ? a kde to je ..

Tlačivá?

Aktuálne všetky dostupné tlačivá nájdete v časti Samospráva / Zverejňovanie / Dokumenty, Tlačivá

Kontakt?

Horné menu s textom Kontakt. Nájdete tu všetky kontakty od Starostu, sekretariátu, zamestnancov ale aj preklik na Obecné zastupiteľstvo – Poslanci, Komisie úradu, technická podpora, ..

Oddelenie úradu?

Jednotlivé oddelenia nájdete v sekcií Samospráva / Referáty Úradu. (Použite menu alebo kliknite na Zoznam referátov) V danej sekcií nájdete popis, kontakt, tlačivá a dokumenty na stiahnutie

Zverejňovanie?

Potrebné informácie k zverejňovaným dokumentom nájdete v časti Samospráva / Zverejňovanie a dokumenty zverejnené v menu pod touto položkou. Nájdete tam: